КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО ПІД ЧАС ВІЙНИ ✅ ВІЙНА ✅ ПОСЛУГИ - CONSULTANT.NET.UA
image

Компенсація за зруйноване житло під час війни

 • icon
  Безпечна угода
 • icon
  Перевірені виконавці
 • icon
  Прозора ціна
 • icon
  Контроль 24/7
image
image
Етап Термін (днів) Вартість
 • 1
  Письмовий правовий аналіз
  2 4 400,00 грн
  • Проводиться опис ситуації, яка потурбує правового аналізу. 
  • Встановлюються обставини справи, наявність чи відсутність документів, які мають відношення до ситуації. 
  • Проводиться повне усне спілкування з метою встановлення усіх потрібних  обставин справи. 
  • Встановлюється очікування клієнта щодо результатів надання послуги. 
  • Проводиться аналіз чинного законодавства, яке регулює проблему. 
  • Проводиться аналіз судової практики щодо даної проблематики. 
  • Описується особистий досвід адвоката щодо вирішення таких або аналогічних проблем. 
  • Описується висновок, в якому дається заключення щодо неможливості вирішення проблеми або шляхів вирішення проблеми. 
  • Кожен шлях вирішення проблеми описується окремо та формується у вигляді таблиці з вказівкою на конкретні дії спеціаліста, строк виконання послуги в цілому та кожного етапу окремо (якщо послуга складається з етапів), результат надання послуги або етапу, а також ціна послуги або етапу.
Загально
2 4 400,00 грн

Компенсація за зруйноване житло

Компенсація за зруйноване житло – це фінансова допомога або матеріальні відшкодування, які держава чи інші організації надають громадянам, чиє житло було зруйноване внаслідок військових дій, стихійних лих, або інших катастроф. У випадку України, така компенсація часто пов’язана з наслідками війни на сході країни, збройної агресії, або природних катастроф.

Основні аспекти компенсації за зруйноване житло включають:

 • Законодавча база: В Україні діє низка законів і постанов, що регулюють процес надання компенсацій за зруйноване житло. Важливі документи включають закони про захист прав внутрішньо переміщених осіб, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.

 

 • Процедура подачі заявки: Для отримання компенсації постраждалі особи повинні подати відповідні документи до місцевих органів влади або спеціально створених комісій. Це може включати заяву, документи, що підтверджують право власності на житло, фотографії руйнувань, та інші необхідні докази.

Види компенсації:

 • Фінансова допомога: Виплата певної суми грошей на відновлення житла або на придбання нового житла. Надання нового житла: Забезпечення постраждалих житлом із державного фонду. Матеріальна допомога: Надання будівельних матеріалів для відновлення зруйнованого житла.

 

 • Оцінка збитків: Оцінка руйнувань та визначення розміру компенсації здійснюються спеціально створеними комісіями, які оцінюють ступінь руйнування житла та необхідні витрати на його відновлення.

 

 • Джерела фінансування: Компенсації можуть фінансуватися з державного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародних організацій, благодійних фондів та інших джерел.

 

 • Проблеми та виклики: Процес отримання компенсації може бути ускладнений через бюрократичні перешкоди, недостатнє фінансування, корупцію та інші фактори.

Загалом, компенсація за зруйноване житло є важливою складовою соціального захисту громадян, які постраждали від різних видів катастроф, і спрямована на відновлення їхніх житлових умов та повернення до нормального життя.

Через війну в Україні багато громадян втратили свої будинки або зазнали серйозних пошкоджень житла. Компенсація за зруйноване житло 2024 внаслідок війни є важливим механізмом підтримки постраждалих і включає ряд заходів та програм, спрямованих на допомогу людям у відновленні їхнього житла та нормального життя. Основні аспекти цього процесу в Україні включають:

 • Законодавча база: Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях". Різні постанови Кабінету Міністрів України, що регулюють порядок надання компенсацій та матеріальної допомоги.

 

 • Процедура отримання компенсації: Збір документів: Постраждалі особи повинні зібрати необхідні документи, такі як заяву на отримання компенсації, документ, що підтверджує право власності на зруйноване житло, акт обстеження пошкоджень, фотофіксацію руйнувань тощо. Подача заяви: Документи подаються до місцевих органів влади або спеціально створених комісій. Розгляд заяви: Комісії оцінюють подані документи та здійснюють обстеження пошкодженого житла для визначення розміру збитків та суми компенсації.

 

 • Види компенсацій: Фінансова допомога: Виплати постраждалим на відновлення зруйнованого житла або придбання нового. Надання нового житла: Забезпечення постраждалих житлом з державного чи місцевого фонду. Матеріальна допомога: Надання будівельних матеріалів для відновлення зруйнованого житла.

 

 • Фінансування: Компенсації фінансуються з державного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародних грантів, благодійних фондів та інших джерел.

 

 • Проблеми та виклики: Бюрократія: Тривалий та складний процес отримання компенсації. Недостатнє фінансування: Обмежені бюджетні кошти можуть не покривати всі потреби постраждалих. Корупція: Ризики неправомірного розподілу коштів.

 

 • Міжнародна допомога: Міжнародні організації та донори часто надають фінансову та матеріальну допомогу для підтримки програм компенсацій за зруйноване житло в Україні.

 

 • Приклади програм: Програма "єВідновлення": Ця програма дозволяє власникам зруйнованого житла отримати фінансову допомогу для відновлення або будівництва нового житла. Проєкти відновлення від міжнародних організацій: Різні проєкти, спрямовані на відбудову житла, фінансовані міжнародними донорами, такими як ООН, Європейський Союз, та інші.

Загалом, компенсація за зруйноване житло через війну в Україні є складним, але необхідним процесом для підтримки постраждалих громадян та відновлення нормального життя в умовах триваючого конфлікту.

Юридичні етапи:

Юридичні етапи процесу отримання компенсації за зруйноване житло в Україні передбачають низку кроків, які допоможуть постраждалим громадянам належним чином подати та обробити документи. Ось детальний опис цих етапів:

 • Підготовчий етап: Консультація з юристом: Отримання юридичної консультації для розуміння процесу та збору необхідних документів. Збір інформації: Вивчення законодавства, яке регулює процес отримання компенсації (закони, постанови, інструкції).

 

 • Збір документів: Документи, що підтверджують право власності: Свідоцтво про право власності на житло, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Документи, що підтверджують зруйнування житла: Акт обстеження житла, складений представниками місцевої влади чи комісії, фото- або відеодокази руйнувань. Ідентифікаційні документи: Паспорт, ідентифікаційний код власника житла. Інші необхідні документи: Заява на отримання компенсації, документи про оцінку вартості збитків (якщо такі є).

 

 • Подача заяви: Підготовка заяви: Складання заяви на отримання компенсації з детальним описом обставин руйнування житла та додаванням усіх необхідних документів. Подача заяви до відповідного органу: Заява подається до місцевих органів влади, спеціальних комісій або державних органів, відповідальних за розгляд таких питань.

 

 • Розгляд заяви: Первинний розгляд: Орган або комісія, яка отримала заяву, перевіряє повноту та правильність поданих документів. Оцінка збитків: Здійснення оцінки пошкодженого житла, визначення вартості відновлювальних робіт. Може бути проведено незалежну оцінку, якщо це передбачено законодавством. Прийняття рішення: Комісія приймає рішення щодо надання компенсації та її розміру.

 

 • Отримання компенсації: Фінансова допомога: Якщо рішення позитивне, відбувається виплата компенсації на банківський рахунок заявника. Матеріальна допомога: Надання будівельних матеріалів або іншої допомоги для відновлення житла. Надання нового житла: В разі неможливості відновлення житла, постраждалий може отримати нове житло з державного фонду.

 

 • Оскарження рішення (якщо необхідно): Адміністративне оскарження: У разі відмови або незгоди з рішенням комісії, заявник має право подати апеляцію до вищих органів або спеціалізованих адміністративних судів. Судове оскарження: Якщо адміністративне оскарження не дало результатів, можна подати позов до суду з вимогою перегляду рішення.

 

 • Контроль та звітність: Моніторинг використання коштів: В деяких випадках органи влади здійснюють контроль за тим, як були використані кошти, виділені на відновлення житла. Звітність перед відповідними органами: Надання звітів про використання коштів або про стан відновлення житла, якщо це передбачено законодавством.

Ці етапи допоможуть юристу належним чином супроводжувати клієнта у процесі отримання компенсації за зруйноване житло, забезпечуючи дотримання всіх юридичних вимог та максимальну ефективність процесу.

За яких умов послуга може бути надана?

 • Право власності: Наявність документів, що підтверджують право власності на зруйноване житло (наприклад, свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

 

 • Фактичне зруйнування житла: Наявність доказів руйнування житла внаслідок війни (акти обстеження, фотографії, відеоматеріали).

 

 • Законодавчі вимоги: Дотримання вимог законодавства та нормативних актів, що регулюють процес надання компенсацій.

За яких умов послуга не може бути надана?

 • Відсутність документів: Неподання або відсутність необхідних документів, що підтверджують право власності та факт руйнування житла.

 

 • Недотримання законодавства: Порушення вимог законодавства або подання неправдивих даних.
 • Відмова комісії: Негативне рішення комісії або відповідного органу через недостатність доказів або інші причини.

Як розібратись самостійно?

 • Вивчення законодавства: Ознайомтесь з актуальними законами та постановами, що регулюють компенсацію за зруйноване житло (наприклад, закони про внутрішньо переміщених осіб, постанови Кабінету Міністрів України).

 

 • Консультації з юристами: Отримайте юридичну консультацію для роз’яснення складних питань та підготовки документів.

 

 • Інформаційні ресурси: Використовуйте офіційні сайти органів влади, юридичні портали та форуми для отримання інформації про процес подачі заяви та необхідні документи.

 

 • Самостійна підготовка документів: Зберіть та підготуйте всі необхідні документи, використовуючи шаблони та приклади заяв.

 

 • Контакти з місцевими органами влади: Зверніться до місцевих органів влади або спеціалізованих комісій для отримання детальної інформації про процес подачі заяви та статус розгляду вашої справи.

Поширені питання:

 • Хто має право на компенсацію за зруйноване житло? Громадяни України, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок війни, мають право на компенсацію. Це стосується як власників житла, так і тих, хто його орендував, за умови наявності відповідних документів.

 

 • Які документи необхідні для отримання компенсації? Основні документи включають: Свідоцтво про право власності на житло. Акт обстеження зруйнованого житла, складений уповноваженими органами. Фото- або відеоматеріали, що підтверджують руйнування. Паспорт та ідентифікаційний код власника житла. Заява на отримання компенсації.

 

 • Як подати заяву на компенсацію? Заяву на отримання компенсації необхідно подати до місцевих органів влади або спеціально створених комісій, що займаються питаннями компенсацій за зруйноване житло.

 

 • Як визначається розмір компенсації? Розмір компенсації визначається на основі оцінки збитків, проведеної спеціальною комісією або незалежними експертами. Враховуються ступінь руйнування житла та витрати на його відновлення або придбання нового житла.

 

 • Чи можна отримати компенсацію у вигляді нового житла? Так, у деяких випадках постраждалі можуть отримати нове житло замість грошової компенсації. Це залежить від наявності житлового фонду та рішення відповідних органів влади.

 

 • Що робити, якщо отримано відмову у компенсації? У разі відмови можна оскаржити рішення комісії через адміністративний або судовий порядок. Для цього необхідно подати апеляцію або позов до відповідних органів.

 

 • Чи надається допомога для відновлення житла? Крім грошової компенсації, можуть бути надані будівельні матеріали або інша матеріальна допомога для відновлення зруйнованого житла.

 

 • Чи можуть внутрішньо переміщені особи отримати компенсацію? Так, внутрішньо переміщені особи мають право на компенсацію за зруйноване житло за умови наявності необхідних документів, що підтверджують право власності та факт руйнування.

 

 • Чи можна отримати компенсацію за житло, зруйноване багато років тому? Можливість отримання компенсації за житло, зруйноване багато років тому, залежить від конкретного законодавства та нормативних актів, що діють на момент подачі заяви. Варто консультуватися з юристом щодо строків давності та інших юридичних аспектів.

 

 • Чи залежить розмір компенсації від вартості житла до руйнування? Розмір компенсації зазвичай визначається на основі витрат, необхідних для відновлення житла або придбання аналогічного за параметрами житла, а не від його ринкової вартості до руйнування.

Від чого залежить вартість послуг?

Вартість юридичних послуг може залежати від складності справи, обсягу роботи, необхідного для підготовки та подачі документів. Досвід та кваліфікація юриста або юридичної фірми можуть впливати на вартість послуг. Вартість може зростати, якщо необхідно терміново підготувати документи або вирішити питання.

image

отримати послугу

В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image

Відгуки

Від реальних користувачів

 • ВР
  Володя Ралець

  Всім хто має проблеми з кредиторами , раджу звертатись за допомогою саме до цих консультантів . Тут в отримаєте і підтримку і дуже якісні поради . Стосовно вирішення проблем по кредитах

 • ММ
  Макс Миловский

  Ніколи не думав, що вирішення юридичних питань може бути таким легким! За допомогою цієї програми я швидко знайшов компетентного юриста, який допоміг мені впоратися з моєю проблемою. Дуже зручно та ефективно

 • ЯЛ
  Янош Лоренц

  Корисний додаток та хороша компанія в якій спеціалісти допоможуть та надададуть професійні відповіді на всі ваші запитання.

 • НІ
  Наталія Іващенко

  Сподобалось відношення і професійний підхід до справи,все на вищому рівні,дякую

 • RB
  RB28

  Чудовий додаток. Дуже допомогли)

 • АД
  Анна Д.

  Досить зрозумілий додаток, зручний у користуванні

 • БА
  Барин

  Допомогли вирішити питання з працівниками ТЦК, дякую

 • AR
  Archi_B

  Дуже простий в використанні додаток. Професіональні адвокати, та приємні консультанти. Рекомендую

 • AN
  And1kekkk

  Відмінний додаток! З ним я знайшов юриста за лічені хвилини. Зручний інтерфейс та багато функцій роблять його найкращим вибором для пошуку кваліфікованої юридичної допомоги.

 • AL
  albina309

  Завдяки цьому додатку я швидко знайшов досвідченого юриста, який допоміг мені розібратися у моїй правовій ситуації. Простий у використанні та результативний

 • SI
  Simpldimpl2

  Через додаток вирішив своє питання! Дякую

 • LY
  L.Yaro

  Дуже дякую за допомогу, рада що звернулась. Однозначно рекомендую, в наш час знайти достовірну інформацію дуже важко, але виявляється можливо))

 • ГЕ
  Герцог235689

  Доволі все добре працює. Почав користуватися недавно але вже задоволений. Консультантами задоволений. Дякую. Буду звертатись й надалі.

 • ДЛ
  Добрі люди

  Був у ДШВ. Отримав поранення. Все нормально, поставили на ноги, але не хочу бути тягарем для побратимів. Ротний сам запропонував звільнитись по сімейним. Тільки попросив правильно складений рапорт, бо їм наверх відчитатись треба. Зателефонував сюди. порадили юриста. Все за 2 дні зробив. можу радити іншим

 • ДД
  Даніїл Діхтяренко

  Звернувся по рекламі в інтернеті. Взяв консультацію і мені знайшли хорошого військового адвоката, який допоміг мені перевестись до іншої частини. Гарно працювали з документами та пояснили що і як. Рекомендую, висловлюю велику подяку адвокатам!

image

Бонус

Отримайте консультацію

Пройдіть опитування та отримайте 500,00 грн на консультацію

Надайте відповіді на вказані запитання і ми миттєво зарахуємо 500,00 грн на першу консультацію в мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ. Це означає, що консультація для Вас буде абсолютно безкоштовна, а юрист отримає оплату від нашого сервісу. Це забезпечує швидку та якісну відповідь відразу від декількох фахівців. З прикладами таких консультацій можна ознайомитися нижче. Нарахування бонусу обмежені в часі, тому не зволікайте - дійте!

 • 0 дні
 • 0 години
 • 0 хвилини
 • 0 секунд
image

Дякуємо за реєстрацію!

Поставте Ваше запитання через мобільний додаток

 • Чи Ваше питання термінове?

 • Чи звертались Ви раніше за допомогою до інших адвокатів?

 • Вам потрібен військовий юрист чи адвокат?

 • Чи ви проходите військову службу?

 • Вам потрібен супровід у ТЦКСП?

image

ТОП 10

PRO консультантів

Всі консультанти

 • PREMIUM 68.29 Топ 1
  image

  Грицай Микола

  Юрист Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 35.69 Топ 2
  image

  Молчанов Олег Вікторович

  Адвокат Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 34.54 Топ 3
  image

  Бараненко Леонід Олександрович

  Адвокат Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 34.35 Топ 4
  image

  Приходько Андрій Анатолійович

  Адвокат Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 16 Топ 5
  image

  Мірошниченко Тарас Васильович

  Юрист Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 0 Топ 6
  image

  Галь Андрій Михайлович

  Юрист Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 0 Топ 7
  image

  Ан Ирина Миколаївна

  Юрист Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 0 Топ 8
  image

  Петрик Тетяна Олександрівна

  Юрист Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 0 Топ 9
  image

  Мазур Єлизавета

  Юрист Україна / Київ
  і
 • PREMIUM 0 Топ 10
  image

  Колганов Іван Володимирович

  Юрист Україна / Київ
  і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image

Важливо

Знати про нас

image
Адміністраця порталу